WANI WANA CARD

Thursday, 5 November 2009

CARA MENGUNDANG TETAMU DAHULU DAN SEKARANG

Masyarakat etnik di Negara Brunei Darussalam kaya dengan kepelbagaian adat dan kebudayaan yang sehingga kini masih diikuti, diamalkan dan dirujuk sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi arus pemodenan dan pembangunan telah sedikit sebanyak mempengaruhi dan merubah pengamalan adat tradisional terutama di kalangan generasi baharu yang lebih berpendidikan dan mempunyai status ekonomi yang kukuh. Secara tradisi, cara menjemput sanak-saudara dan orang ramai ialah dengan cara mengunjungi ke rumah orang yang dijemput tersebut untuk menerangkan hajat dan seterusnya menyatakan undangan ke majlis perkahwinan tersebut. Pada masa sekarang, penggunaan KAD JEMPUTAN telah mengambil peranan untuk menjemput orang ramai. Penggunaan kad jemputan adalah lebih mudah dan mejimatkan masa. Dipetik dari Adat Perkahwinan Etnik-etnik di Negara Brunei Darussalam.

No comments:

Post a Comment